Archive for the ‘Israel och världen’ category

Bruka bära burka

02 februari 2010

Jag läste om partiledardebatten och att man tar upp  (och avfärdar) frågan om att förbjuda burka i Sverige. Det är en intressant idé, men jag tror inte att det hjälper. Personligen avskyr jag radikal islam och jag känner ett obehag när jag ser kvinnor i burka eller slöja – det beror till största delen på att jag som kvinna påminns om att det finns många, många kvinnor i världen som dagligen upplever ett verkligt förtryck – kvinnor som tvingas gifta sig mot sin vilja, kvinnor som attackeras med syra för att de avvisar en man, kvinnor som stenas till döds för att de misstänks för otrohet, flickor som omskärs, unga flickor som hellre sätter eld på sig själv än att tvingas leva under grymma talibaners styre. Listan är oändlig. Därför är det än mer ofattbart att det finns kvinnor som frivilligt underkastar sig slöjtvång, och som till och med försvarar dess användning. På sätt och vis ser jag dem som förrädare mot sitt kön.

Det är detta kvinnoförtryck som pågår i större delen av arabvärlden som vi i väst borde fokusera på  – inte huruvida kvinnor ska kvoteras in på höga universitets- och direktörsposter (det tycker jag inte!). FN gör praktiskt taget ingenting för att hjälpa dessa kvinnor. Det finns ingen stark internationell opinion som bedriver påtryckningar mot dessa länder. Jämför exempelvis med aktionerna mot apartheid och Sydafrika på sin tid. Nej – världen bryr sig uppenbarligen mycket litet om dessa kvinnor, trots att det förtryck de utsätts för ofta är långt mycket värre än vad som pågick i Sydafrika. Beror det på att det sker i religionens namn, kan tänka? Religiös åskådning är ingen automatisk ursäkt. Tvärt om, skulle jag vilja påstå! Fast jag tror inte det är några högre ideal om religionsfrihet som driver våra makthavare till att ignorera problemen – nej, det är feghet och girighet. Feghet därför att man vet att det land som vågar sätta sig upp mot islam och islamister kan räkna med en hel del hämndaktioner i form av terrordåd och mordhot. Girighet därför att detta är oljestinna länder och det finns mycket pengar att hämta.

Annonser

Intressant

12 januari 2010

Hmmm, jag undrar just vad den hängivne och radikale kärnfysikprofessorn i Teheran arbetade med och vilka motiv som låg bakom denna avrättning. Kan det vara så att det finns ett verkligt kärnvapenhot från Iran – en stat som uttalat att man önskar världsherravälde? Israel har upprepade gånger försökt få FN och andra internationella krafter att ta tag i frågan men utan framgång. Tydligen har man nu bestämt sig för att ta saken i egna händer. Heja Israel!!! Om det inte vore för Israel, skulle Iran snart ha kärnvapen som inte bara kan nå Tel Aviv och Jerusalem, utan även stora delar av Europa. Det är klart – jag kan bara spekulera att det är Israel som ligger bakom detta – vem vet, det kanske är Sverige…

Fredspriset

09 december 2009

Att ge Obama fredspriset är verkligen ett märkligt beslut. Det är ungefär lika begåvat som att ge priset i medicin till en grupp forskare för att de kanske kommer att hitta en bot mot AIDS, eller liknande.

Obama är dock inte den förste som fått priset på underliga grunder. Det finns andra osannolika fredspristagare: Arafat (?), Rabin och Peres fick det mitt under brinnande Intefada; Al Gore fick det för sitt klimatarbete – men vad har han egentligen gjort för FREDEN? Inte mycket… . Nej, Nobels Fredspris har förlorat all trovärdighet och jag misstänker att Obama känner sig lite generad över att ha tilldelats priset, kan det vara därför han är så motvillig att delta i festligheterna?

Jag tycker det är dags att tillsätta en internationell, opolitisk, kommitté som ska dela ut fredspriset. I dagsläget är det bara ett utrikespolitiskt verktyg för norska politiker.